Język angielski
Logo NEW-DENT

BLOG

lekarz radiolog analizujący prześwietlenie zatok przynosowych

Jak wygląda zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej?

Zatoki szczękowe to symetrycznie położone jamy w czaszce, znajdujące się nad zębami trzonowymi górnej szczęki, od czwórki do siódemki. Dna zatok od korzeni zębów oddziela cienka kość. Jej grubość jest cechą bardzo indywidualną. U niektórych osób ma ona kilkanaście milimetrów, podczas gdy u innych korzenie zębów od dna zatoki oddziela tylko błona śluzowa.

Zabieg podniesienia zatoki szczękowej, zwany też sinus lift, jest zabiegiem wstępnym, wykonywanym przed wszczepieniem implantów u pacjentów ze zbyt nisko położonym dnem zatoki szczękowej. W naszej klinice stomatologicznej w Lublinie zazwyczaj wykonujemy je kilka miesięcy przed lub razem z wszczepieniem implantu.  Nisko położone dno zatoki oznacza, że kość w miejscu wszczepienia implantu jest zbyt cienka, aby go utrzymać. Celem zabiegu jest jej pogrubienie do poziomu, który to umożliwi.

Dwie metody zabiegów

Celem zabiegu jest wywołanie naturalnego, kontrolowanego przyrostu tkanki kostnej. Istnieją dwie metody, którymi można to osiągnąć:

  • Metoda otwarta — Polega na nawierceniu bocznego otworu pomiędzy zatoką a jamą ustną i wprowadzeniu na jej dno materiału kościozastępczego lub własnej, wcześniej pobranej z innej części ciała tkanki kostnej pacjenta. Zrost następuje w kilka miesięcy, po czym wszczepiane są implanty. Metoda pozwala na znaczne podniesienie dna zatoki, jest bardzo pewna, ponieważ lekarz w pełni widzi wnętrze otworu, ale dosyć inwazyjna.
  • Metoda zamknięta — wykorzystuje otwory nawiercane w kości w celu wszczepienia implantu. To przez nie, czasem po pogłębieniu, wszczepia się materiał kościozastępczy lub kostny, po czym od razu wczepia się implanty. Jej zaletami jest mniejsza inwazyjność i wykonanie tylko jednego zabiegu. Wadami jest niewielkie ryzyko uszkodzenia błony śluzowej zatoki i konieczność poprawy metoda otwartą, a także mniejsze możliwości podniesienia dna — można ja stosować, gdy mamy przynajmniej 5 mm wyrostka kości na wysokość.

Jak diagnozuje się konieczność podniesienie dna zatoki?

Przed rozpoczęciem leczenia implantologicznego obowiązkowo wykonywane jest badanie CBCT, czyli trójwymiarowa tomografia komputerowa. Na jej podstawie lekarz określa czy kość jest wystarczająco gruba, aby utrzymać implant, oraz ewentualny zakres podniesienia dna zatoki.

copyright 2022 - wszelkie prawa zastrzezone|realizacja: Clearsense
Polityka prywatności