Wkręcanie śruby w dziąsłoKonsultacja implantologiczna

Pierwszym etapem leczenia implantologicznego jest konsultacja wstępna, na której przeprowadzane jest badanie oraz wywiad z pacjentem. Podczas wywiadu lekarz zbiera szczegółowe informacje na temat przebytych operacji, ewentualnych chorób i przyjmowanych leków. Omawiane są również wskazania oraz przeciwwskazania do wykonania zabiegu, a także ewentualne powikłania, jakie mogą wystąpić podczas leczenia. Najważniejszymi kryteriami dopuszczającym do zabiegu implantologii są zakończony rozwój kostny oraz ogólny stan zdrowia. Jeśli nie ma przeciwwskazań, pacjent zostaje dopuszczony do implantacji. Przed przystąpieniem do zabiegu lekarz, na podstawie badania pacjenta oraz zdjęć rentgenowskich analizuje kostne warunki anatomiczne u pacjenta, dobiera rodzaj i rozmiar implantu oraz planuje niezbędne niekiedy dodatkowe zabiegi chirurgiczne.

 

Zabieg wszczepienia implantu

W Centrum Stomatologicznym New-Dent wykonujemy zabieg w znieczuleniu miejscowym, dzięki czemu jest całkowicie bezbolesny. Trwa od kilkunastu minut w przypadku pojedynczego implantu, do 1-2 godzin, kiedy wszczepiane jest więcej implantów lub konieczne jest wykonanie dodatkowych czynności. Zabieg wszczepienia implantu jest mało inwazyjny i bezpieczniejszy niż np. ekstrakcja zęba. Polega na nacięciu błony śluzowej, nawierceniu otworu lub otworów, wprowadzeniu implantu, a następnie zszyciu rany. Szwy zdejmowane są najpóźniej w czasie 14 dni.

 

Postępowanie po zabiegu

Wszczepienie implantu to etap chirurgiczny, po którym następuje kolejny etap leczenia, czyli osteointegracja. Jest to trwający od 2 do 6 miesięcy proces gojenia się dziąsła oraz integracji implantu z kością. W czasie trwania procesu osteointegracji możliwe jest wykonanie tymczasowego uzupełnienia, aby ukryć braki w uzębieniu. Po okresie osteointegracji wykonywane jest kontrolne zdjęcie RTG, a następnie zakładana jest śruba gojąca, której zadaniem jest ukształtowanie dziąsła dookoła przyszłej korony protetycznej. Na implantach można umieszczać pojedyncze korony, mosty na implantach, a także protezy ruchome.

Braki w uzębieniu mogą mieć bardzo niekorzystny wpływ na nasze zdrowie. Powodują m.in. przemieszczanie i pochylanie zębów sąsiednich, wysuwanie się zębów przeciwstawnych, a nawet zanik kości. Wszczepienie implantów zębowych pozwala zahamować niekorzystne dla zdrowia zmiany. W klinice stomatologicznej New-Dent wskażemy Państwu optymalne rozwiązanie.