zdjęcie RTG zębówTomografia wolumetryczna VT

Nasza pracownia rentgenowska dysponuje sprzętem pozwalającym wykonać tomografię wolumetryczną VT, umożliwiającą uzyskanie obrazów przekrojowych wyrostka zębodołowego szczęki i żuchwy. Metoda ta różni się od klasycznej tomografii rodzajem promieni. Uzyskanie dwu- i trójwymiarowych obrazów jest możliwe poprzez nakierowanie na tkankę wiązki stożkowej, której promieniowanie jest znacznie mniejsze niż podczas wykonywania zdjęcia panoramicznego.

Technika tomografii wolumetrycznej służy do obrazowania przede wszystkim tkanek twardych, a więc kości i uzębienia. Jest nieoceniona przy zabiegu wszczepiania implantów. Poza wykonywaniem zdjęć wyrostka zębodołowego szczęki wykorzystywana jest również podczas planowania leczenia kanałowego i ekstrakcji zębów.

 

Zastosowanie tomografii wolumetrycznej VT w stomatologii

Ten rodzaj tomografii dostarcza informację diagnostyczną o wszystkich trzech wymiarach wyrostka zębodołowego – jest to bardzo ważne, szczególnie w implantologii stomatologicznej.

Jest to innowacyjna technika, która dostarcza informacji nie tylko o jednej warstwie obrazowanego przedmiotu, lecz o pewnej jego objętości.

Tomografia wolumetryczna VT pozwala zobrazować pełne informacje o układzie przestrzennym ważnych struktur anatomicznych w okolicy planowanego zabiegu implantacji. Dzięki temu lekarz implantolog może dobrać najlepszy rozmiar implantu i bezpiecznie umieścić go w kości.

 

Cechy charakterystyczne stożkowej tomografii komputerowej

Stożkowa tomografia komputerowa, bo tak inaczej nazywana jest tomografia wolumetryczna, generuje tzw. objętość danych. Urządzenie porusza się wokół głowy pacjenta, emitując wiązkę promieniowania o kształcie stożka i wykonując serię zdjęć. Po ich nałożeniu na siebie uzyskuje się obraz 2D lub 3D tkanek twardych twarzy.

Największą zaletą tej techniki jest brak zniekształceń, co jest szczególnie ważne w dziedzinie implantologii. Uzyskane obrazy można wielokrotnie przetwarzać i poddawać obróbce, w dodatku umożliwia otrzymanie zdjęć zarówno małych, jak i dużych obszarów zabiegowych. Technika CBCT wykorzystywana jest nie tylko w implantologii, ale też w chirurgii szczękowej, chirurgii stomatologicznej, ortodoncji i periodontologii. Z jej pomocą możliwe jest precyzyjne planowanie zabiegów.