Rtg zębaW jakich sytuacjach wymagane jest wykonanie RTG zęba?

Diagnostyka stomatologiczna jest dużym ułatwieniem pracy każdego stomatologa. Na potrzeby diagnostyki przedzabiegowej i kontroli leczenia wykorzystywane jest obrazowanie z użyciem promieni rentgenowskich w kilku rodzajach.

 

Jakie są rodzaje zdjęć rentgenowskich?

Jednym z podstawowych badań, jakie zlecane jest przez lekarzy dentystów w celu ocenienia stanu jamy ustnej, jest zdjęcie rentgenowskie. Należy do nich zdjęcie zębowe, ortopantomograficzne, skrzydłowo-zgryzowe, cefalometryczne oraz tomograficzne. Wszystkie zdjęcia w technice cyfrowej możliwe są do wykonania w Centrum Stomatologicznym New-Dent. Podstawową metodą diagnostyki jest zdjęcie zębowe, pomocne w przypadku pojedynczych zębów w leczeniu kanałowym. Zdjęcie ortopantomograficzne jest zdjęciem przeglądowym wszystkich zębów, zatok szczękowych, stawów skroniowych oraz kości szczęki i żuchwy. Zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe przedstawia korony zębów dolnych i górnych bez korzeni i kości wokół korzeni. Wykorzystywane jest do wykrywania próchnicy na powierzchniach stycznych zębów. Zdjęcie cefalometryczne wykonywane jest na potrzeby leczenia ortodontycznego. Najdokładniejsze jest badanie tomograficzne, które pozwala na trójwymiarowe zobrazowanie badanych struktur. Wykorzystywane jest we wszystkich dziedzinach stomatologii.

 

Czemu służy wykonanie RTG zęba?

Rentgenowskie zdjęcie nazywane potocznie prześwietleniem jest konieczne w wielu przypadkach. Jest przydatne w czasie leczenia, zwłaszcza kanałowego. Pozwala na diagnostykę zmian patologicznych w okolicy korzeni zębów oraz dostarcza informacji o budowie anatomicznej korzeni, co jest niezbędne do leczenia kanałowego. Służy także do kontroli poprawności wykonanego leczenia. Zdjęcia pantomograficzne pozwala na diagnostykę wychwycenie wielu zmian w kości szczęki i żuchwy, z których niektóre mogą mieć nawet charakter nowotworowy. Zdjęcie RTG pantomograficzne wymagane jest nie tylko przez stomatologów ogólnych, zlecają je także ortodonci, implantolodzy oraz chirurdzy. Wykonanie takiego zdjęcia pozwala między innymi na zlokalizowanie położenia zębów zatrzymanych, dokładną ocenę korzeni i miazgi zęba, zlokalizowanie i ocenę torbieli. Nieprawidłowości w uzębieniu, wady anatomiczne i wady zgryzu także są możliwe do prawidłowego zdiagnozowania dzięki wykorzystaniu zdjęć rentgenowskich. Wykonanie zdjęcia pozwala na ocenę problemów z zębem, który ma być poddany ekstrakcji. Zdjęcia RTG zlecane są także w diagnostyce próchnicy oraz chorób przyzębia.